top of page

Zajęcia składają się z czterech bloków tematycznych,

podczas których uczniowie poznają różne zagadnienia

z zakresu ekonomii.

Część pierwsza

1

Jestem

ekonomistą!

Część druga
Część trzecia

2

Gospodarstwo

domowe to ja!

3

Jestem

przedsiębiorcą!

Część czwarta

4

Z wizytą!

Razem około 70 zajęć (program dwuletni)

bottom of page