Kim jesteśmy?

Nasza wizja

Chcemy sprawić, by nasi podopieczni oszczędzali

w dorosłym życiu 20% swoich dochodów

a także, aby nie posiadali jakichkolwiek zaległości

w spłacie swoich zobowiązań finansowych.

Nasza misja

 

Uczymy młodych ludzi świata ekonomii i finansów.

Chcemy, żeby znali i rozumieli pojęcia i mechanizmy ekonomiczne,

które będą towarzyszyły im w dorosłym życiu.

 

Nasi podopieczni mają podejmować mądre decyzje jeżeli chodzi o: